Happy & Well – friskvård & välmående 

Hälsofrämjande friskvård som skapar hälsosamma, välmående och långsiktigt hållbara människor och arbetsplatser. 

En bättre hälsa, ökat välbefinnande och mera ork på arbetet och fritiden gynnar individen, arbetsgivaren och samhället.

 

Godkänd för F-skatt