Walk’n’talk coaching

– hälsocoachning och rådgivning under gående samtal 

När du bestämt dig för att göra en livsstilsförändring är det klokt att under vissa perioder ta stöd och hjälp av en hälsocoach. Se det som din din personliga tränare för hjärnan! 

I min roll som hälsocoach hjälper jag dig med nya rutiner och motivation på vägen mot hälsosammare levnadsvanor. Mycket handlar om att ändra ett beteende – ska du lära något nytt, måste du ofta ändra ett gammalt beteende! Jag hjälper dig att sätta upp tydliga mål och tar fram en handlingsplan som känns utmanade men ändå realistiskt. Du får uppmuntran och stöd och kan använda mig som bollplank under resan, vilket kan vara avgörande en bit på vägen när den första motivationsgnistan slocknat och det börjar bli motigt. Med en hälsocoach vid din sida får du stöd, råd och pepp att övervinna eventuella hinder som kan dyka upp. Jag hjälper dig att ta fram ta fram resurserna inom dig så att du kan övervinna motgångar och nå ditt mål!

Jag erbjuder tips och råd inom kost, träning, motivation och stresshantering för att hjälpa dig att uppnå en hälsosam och långsiktigt hållbar livsstil.

Min rådgivning och hälsocoachning är ‘gående samtal’ i vacker omgivning. Att samtalen sker utomhus och i rörelse har många fördelar. Naturen är rogivande och har en läkande effekt samtidigt som man får frisk luft i lungorna och dagsljus i ögonen. Rörelsen framåt har dessutom positiva effekter på kreativitet,  nytänkande och problemlösningar. Samt fysiska fördelar på kropp och organ.

Walk’n’talk är en mental och fysisk hälsocoachning!

Kontakta mig så berättar jag mer hur mitt personliga stöd och engagemang kan hjälpa dig att bli starkare & friskare!

Pris: 550:-/samtal à 60 min

1900:-/4 samtalstillfällen à 60 min