Covid och träning

I spåren av coronapandemin har mycket uppmärksamhet riktats på levnadsvanornas betydelse för hälsan. Man har sett att ohälsosamma levnadsvanor gav en ökad risk att bli svårt sjuk i covid-19.

Samband mellan inaktiv och risk

Riskfaktorerna för sjukdom har i och med pandemin satts på sin spets. Det har gjorts studier som visar att det finns ett tydligt samband mellan den fysiska aktiviteten och hur svårt sjuka patienterna blev. Att vara inaktiv mer än fördubblade risken att hamna på sjukhus jämfört med att vara aktiv. Inaktiva patienter hade dessutom två och en halv gånger ökad risk att dö än aktiva.

Enligt forskarna anses fysisk inaktivitet vara den tredje största riskfaktorn för covid-19, efter att ålder och organtransplantation räknats bort. Och studien pekar på att fysisk inaktivitet även är en större riskfaktor än rökning.

God kondition ger lägre risk att bli allvarligt sjuk i covid-19

Den förhöjda risken att bli sjuk vid inaktivitet har gjort att många på allvar börjat reflektera över sin hälsa – vilket förhoppningsvis kommer att resultera i att fler inser hur de med små medel kan stärka och göra kroppen mer motståndskraftig vid sjukdom.

En orsak till att motion skyddar mot att insjukna svårt i just covid-19 är att fysisk aktivitet minskar risken att få systemisk inflammation, vilket är problemet vid lungfunktionsförändringarna som man får vid covid-19. En vältränad kropp har bättre lungkapacitet och muskelstyrka och är mer ”fit for fight” helt enkelt.

Levnadsvanor är viktiga

Aktiva har bättre odds! Från tidigare studier vet man att fysiskt aktiva har mindre risk att drabbas av virusinfektioner och oftast får lättare symptom. Forskarna kunde också se att de som var lite aktiva hade lägre risk att hamna på sjukhus än de som var helt inaktiva, vilket visar att även lite motion kan ha stor betydelse. Detta bekräftar än en gång hur viktiga våra levnadsvanor är.

Ingen kan vaccinera sig till ett hundraprocentigt skydd mot att bli smittad av corona eller andra virus. Men genom att ge sitt immunförsvar de bästa möjliga förutsättningarna går det att minska risken att bli svårt sjuk. Dessutom ökar chansen att tillfriskna snabbare.

Arbeta hemifrån

De senaste årens distansarbete innebär för många minskad vardagsmotion och ett ökat stillasittande.

När vi inte tar oss till jobbet missar vi ofta en naturlig chans till rörelse, såväl till och från jobbet som på arbetsplatsen. Det behöver vi kompensera. Ett sätt att behålla den goda vanan från när man behövde ta sig hemifrån varje dag är att lägga in en promenad i början och i slutet på dagen som motsvarar den vardagsrörelsen vi annars hade fått om vi hade pendlat till jobb. Och komma ihåg att lägga in korta pauser under arbetsdagen motsvarande rasterna på jobbet.

All fysisk aktivitet räknas och är viktigt. Det räcker att öka sin fysiska aktivitet lite grann för att nå goda hälsoeffekter. De som har mest att vinna på att bli mer fysiskt aktiva är de som rör sig minst.

Det finns inga garantier

Covid är en lurig sjukdom och många covid-patienter är väldigt vältränade och blir ändå otroligt sjuka. Så det är viktigt att poängtera att oddsen att bli allvarligt sjuk minskar – men att det finns inga garantier. Men även om så är fallet måste det ändå vara bättre att göra vad man kan för att öka sitt skydd.

Trenden är förhoppningsvis att i spåren av pandemin fler börja fokusera på sin hälsa med vetenskapen om att hälsosammare vanor ger ett ökat skydd mot att bli svårt sjuk i Covid och andra sjukdomar.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar

Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.