Friskvårdstjänster hos Happy & Well. Citat från Branson.

Företag

Jag erbjuder hälsoförebyggande friskvårdsaktiviteter som över tid bidrar till mer hälsosamma, välmående och hållbara medarbetare och arbetsplatser!   

Mitt helhetskoncept består av mentala och fysiska träningspass för att återställa balansen mellan för mycket aktivitet i knoppen och för lite i kroppen.

Aktiviteterna skräddarsys efter er arbetsplats önskemål och behov och består av:

   • Avspänningsmassage: 30 min massage som mjukar upp stela muskler i rygg, axlar, nacke
   • Kontors/konferensmassage: 5-10 min sittande massage för axlar och nacke. Ett uppskattat och välbehövligt avbrott under längre stunder av stillasittande   
   • Fysisk träning: löpning, cirkelträning
   • Pausgympa i kontorslandskap: 5-10 min paus under arbetsdagen med enkla övningar som bryter stillasittandet, ökar blodcirkulationen och löser upp spänningar i rygg, axlar, nacke och händer 
   • Yoga: stressreducerande rörlighetsträning
   • Mindfulness- och avslappningsövningar
   • Hälsoföreläsningar: fysisk och mental träning, kost, återhämtning, motivation
   • Hälsocoachning mot hälsosammare levnadsvanor – individuell eller i grupp
  •  
 • Varje satsad timme på friskvård och hälsa ger 3 timmar tillbaka i form av ökad produktivitet! 

 

Mina friskvårdsaktiviteter fungerar som ett komplement till friskvårdsbidraget och hälsosamtalet som inte på egen hand lyckas minska den arbetsrelaterade ohälsan och höga sjukfrånvaron. 

 • Friskvårdsbidraget skapar inte tid att träna! Om träningen blir upphov till stress missar den sitt syfte. Friskvårdsbidraget utnyttjas också övervägande av de redan träningsfrälsta och når inte dem som fått de verkligen behöver det och fått de största hälsovinsterna av träning.
 • Hälsosamtalet lyfter områden för individen att göra livsstilsförändringar inom – men erbjuder ingen hjälp med genomförandet av aktiviteterna. När inget praktiskt stöd fås i inledningen av förändringsarbetet är risken stor att inget händer – och hälsoläget blir oförändrat.

Aktiviteterna jag erbjuder fyller luckorna genom att fokusera på själva genomförandet av aktiviteten – vilket oftast är den stora utmaningen för många. Jag levererar aktiviteterna hos kund vilket sparar arbetsgivaren tid och pengar och samtidigt når många fler; de som inte får till träningen på egen hand och de som inte hinner träna på sin fritid. När aktiviteterna erbjuds på arbetsplatsen och på arbetstid blir de lättillgängliga – vilket ökar chansen att de verkligen blir av. Och bara en genomförd aktivitet bidrar till ökad hälsa!

Lättillgänglighet och regelbundenhet är viktiga aspekter när man vill etablera en god vana som över tid ska bidra till bättre hälsa. För företag innebär detta sparade pengar genom ökad frisknärvaro och effektivitet. Något som gynnar individen, arbetsgivaren och samhället.

Det räcker inte vara kompetent och motiverad. Det gäller även att ha ett visst mått av hälsa och välbefinnande för att orka arbeta år ut och år in.

Kontakta mig så berättar jag mer om hur mina tjänster kan gynna er arbetsplats!