Happy & Well – för välmående & hälsa

Hälsofrämjande friskvård som ger hälsosamma, välmående, effektiva och attraktiva medarbetare och arbetsplatser!  

För att en bättre hälsa, ökat välbefinnande och mera ork på arbetet och fritiden gynnar individen, arbetsgivaren och samhället.

 

Godkänd för F-skatt