Därför funkar inte friskvårdsbidraget!

Friskvårdsbidraget & hälsosamtalet behöver kompletteras!

Många arbetsgivare tar för givet att hälsosatsningar som friskvårdsbidraget och hälsosamtalet hos företagshälsovården genererar i ökad hälsa och mindre sjukskrivningar. Det är kanske lätt att förvänta sig positiva resultat på medarbetarnas välbefinnande och hälsa av dessa, till synes, hälsoförebyggande satsningar.
MEN skrapar man på ytan kommer det fram att dessa hälsosatsningar inte funkar fullt ut och faktiskt inte gör någon större positiv skillnad på frisknärvaron. Därför är dom, som jag ser det, mer eller mindre bortkastade pengar och behöver kompletteras för att få bästa effekt!

*Friskvårdsbidraget är bra – men skapar dig inte tid att träna! Om träningen blir upphov till stress får den bara motsatt på välbefinnandet och hälsan!
Dessutom används friskvårdsbidraget övervägande av redan träningsfrälsta – och når inte dem som verkligen skulle behöva det! Det kanske gör att man KÖPER ett träningskort – men inte att man verkligen tar sig iväg och TRÄNAR!
Den största hälsoeffekt uppnås genom att satsa på dem som behöver det mest!

*Hälsoprofilbedömningen som medarbetarna går på hos företagshälsovården lyfter visserligen områden för individen att göra livsstilsförändringar inom – men hjälper inte till med själva genomförandet av aktiviteten. När inget stöd i inledningen av förändringsarbetet ges, är risken stor att inget sker och hälsoläget är samma på uppföljningssamtalet 1 år senare. Då dessa hälsosamtal är kostsamma för arbetsgivaren känns det trist att pengarna ‘kastas i sjön’ istället för att läggas på något som verkligen skulle göra skillnad.

Friskvårdsaktiviteter på arbetstid – en investering som verkligen ger resultat!

Mina friskvårdstjänster fyller luckorna genom att fokusera på genomförandet av aktiviteten – vilket ofta är den stora utmaningen för många. Aktiviteterna som skräddarsys efter varje arbetsplats önskemål och behov levereras hos kund, förslagsvis 1 dag i veckan, vilket sparar arbetsgivaren tid och pengar. När aktiviteterna erbjuds på arbetstid och arbetsplats blir de lättillgängliga vilket ökar chansen att de verkligen blir av och når samtidigt många fler: även dem som inte tränar på egen hand samt dem som inte har tiden att hinna träna! Att aktiviteterna erbjuds åt medarbetarna regelbundet, förslagsvis en gång i veckan, är en annan viktig aspekt då hållbar hälsa och välmående inte uppnås via engångssatsningar utan genom kontinuitet.

Bara en genomförd aktivitet – den som verkligen blir av – bidrar till ökad hälsa och livsstilsförändring!

Mitt helhetskoncept bygger på att återställa balansen mellan för mycket aktivitet i knoppen och för lite i kroppen och består av en variation av fysiska och mentala träningspass. 

Träning och hälsa är inte längre bara individens ansvar. Att ha frisk, välmående och effektiv personal borde vara varje arbetsgivares angelägenhet eftersom den som tränar och underhåller sin hälsa presterar i regel mycket bättre på arbetet än den som inte rör på sig i någon större utsträckning. Så våga var en förebild som arbetsgivare och öka personalens fysiska och mentala hälsa genom att erbjuda dem träning på arbetstid, minst en timme i veckan. Detta ger dig bästa avkastning på varje investerad krona samt fantastiska resultat på lönsamhet och frisknärvaro!  

Så om ni är en arbetsplats som vill bli mer hälsosam, hållbar och attraktiv kan jag bidra till detta genom fysiska och stressreducerande aktiviteter som en naturlig del av arbetsdagen.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information om hur mina tjänster kan gynna er.  Jag bjuder på valfri prova-på aktivitet!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar

Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.