Friskvårdspartiet

– mer välmående och hälsa åt alla!

Om det funnits ett Friskvårdsparti som drivit frågor hur vi skapar mer välmående och hälsa i samhället och på ett seriöst och engagerat sätt arbetat med vår tids stora problemfrågor: psykisk ohälsa, stress, utbrändhet och skenande sjuktal – hade detta parti utan tvekan fått min röst!

Alltför mycket stillasittande tillsammans med ständig mental aktivitet utan återhämtning gör oss sjuka.

Vi behöver därför återställa balansen mellan för lite aktivitet i kroppen och för mycket i knoppen!

Friskvårdspartiet, som jag önskar fanns, skulle driva frågor om att:

* skapa mer rörelse i vardagen – i skolorna, på arbetsplatserna – där gammal som ung fick bygga en stark kropp som orkar med vardagens utmaningar

* sänka den ohälsosamma stressen genom att införa stunder av återhämtning i vardagen – i skolan, i arbetslivet – för att på så sätt sänkta stressnivån i kroppen och ge den en chans att återhämtas

* skapa ett samhälle präglat av ett helhetstänk där man inser att ALLT hänger ihop och påverkar varandra. Med en förståelse för att det behövs en balans mellan kropp och sinne, mellan aktivitet och vila, mellan arbete och fritid för att uppnå hälsa och välbefinnande i vardagen

* skapa ett samhälle som lägger mer krut på att stärka och bevara det friska än att ta hand om det sjuka – vilket man insett bara kostar mer i lidande och pengar för såväl individ som arbetsgivare och hela samhället

Vi behöver ett helhetstänk och långsiktighet för att nå goda resultat – både på jobbet och privat.

Vi tillbringar många timmar i veckan på arbetet och arbetslivet påverkar vår hälsa till stor del. Det är därför viktigt med en god arbetsmiljö som är glädjefull, stimulerande, medmänsklig och utvecklande.

Vidare skulle Friskvårdspartiet arbeta för ett hållbart arbetsliv genom att:

* skapa sunda arbetsmiljöer som drivs av ett humanistiskt tänk och en syn på personalen som arbetsplatsens värdefullaste resurs – och inte som förbrukningsvaror

* få arbetsgivare att förstå att ha vinst som primär drivkraft bara skapar ohälsa och kortsiktighet

* tillsätta chefer på ledarpositioner som lägger mer krut på personal- och friskvård – än att leverera siffror för att göra aktieägarna nöjda på bekostnad av människor

* skapa arbetsplatser som präglas av medmänsklighet, empati, omtanke och respekt – i alla led!

* ge arbetsgivare gott om resurser i form av personal, tid och pengar – så att alla ges rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb

* inga medarbetare skulle förväntas att göra ett två-manna-jobb och på grund av detta ständigt gå med en känsla av inre stress och otillräcklighet

* rättvist fördela arbetstillfällena mellan människor: ge arbetslösa en chans att bryta sin isolering och en chans att bidra genom att komma ut i arbetslivet. Och de som arbetar skulle få välbehövlig avlastning och inte riskera hälsan genom att bränna ut sig

* och därmed skulle man äntligen kunna inför 6-timmars arbetsdag åt alla! Färre arbetstimmar om dagen hade gett bättre livskvalitet genom mer tid, ork och energi till en meningsfull fritid. Mer fritid hade bidragit till mer balans och njutning i tillvaron utan det ständiga dåliga samvetet över att inte ha tillräckligt med tid till det viktigaste i livet: våra nära och kära!

Det går att tjäna pengar – utan att skapa ohälsa!

Framgång och ökad produktivitet skapas i en sund arbetsmiljö med människan i fokus och långsiktigt tänk framför kortsiktiga resultat!

Slutligen skulle Friskvårdspartiet bidra till att skapa sunda arbetsmiljöer genom att belöna arbetsplatser som aktivt arbetar för att ha hälsan som en naturlig del av arbetsdagen och erbjuder personalen möjlighet att träna på jobb. Dessa arbetsgivare är förebilder och insett att friskvård på jobbet inte är en kostnad – utan en långsiktig investering. Inget som stjäl tid – utan tvärtom gör medarbetarna mer effektiva, lönsamma, produktiva och motiverade. För att inte nämna gladare, friskare och långsiktigt hållbara.

Friskvård på jobbet ökar hälsan genom att träningen görs lättillgänglig – vilket ökar chansen att den blir av och även når fler – även dem som inte tränat på egen hand och de som inte hinner träna.

Alla har inte träningen som en naturlig del av vardagen. Möjlighet att träna på jobb tillsammans med kollegorna gör att den lättare blir av och har samtidigt positiva effekter på gemenskapen, sammanhållningen och trivseln. Och när vi-andan stärks är man mer benägen att samarbeta och hjälpa varandra – vilket gynnar jaget, laget och bolaget.

De flesta har redan fullspäckade scheman och svårt att få livspusslet att gå ihop vilket gör att få till sin träning kan vara en riktig utmaning för många. Blir träningen ett upphov till stress – får den bara motsatt effekt på välbefinnandet och hälsan. De som har svårt att hinna träna på sin fritid ges genom Friskvård på jobbet möjligheten att få till träningen på arbetstid. För bara den träning som verkligen blir av – kan öka välmåendet och hälsan.

Vi har bara ett liv – och vår korta tid här på jorden ska vara så bra som bara möjligt. Om vi inte mår bra och har hälsan – är det svårt att njuta av livet. Så varför må dåligt – när vi kan må bra?

Tyvärr finns inget Friskvårdsparti – kanske jag ska starta ett…? 

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar

Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.