Massage för ökat välmående och hälsa

Att massage är skönt och njutningsfullt tycker nog de flesta. Vi slappnar av och blir gladare och piggare. Men förutom må-bra-känslor och ökat välmående har massage även stora hälsofördelar. Massage kan fungera som ett komplement till medicin och erbjuds allt mer som behandlingssätt för en rad olika tillstånd och situationer.

Massagens positiva effekter:

Många organ och muskelgrupper påverkas positivt av att blodcirkulationen kommer igång. Massage mjukar upp och gör spända och ömma muskler elastiska och mjuka. Eftersom man får igång blodcirkulationen så sänks även blodtrycket på sikt.

Massage ökar antalet vita blodkroppar i kroppen vilka utgör den största delen av immunförsvaret. Med en ökad del vita blodkroppar blir kroppen mer motståndskraftig mot infektioner.

Vid beröring och massage frigörs “må-bra-hormonet” oxytocin. Hormonet verkar lugnande och sänker både pulsen och blodtrycket. Det finns forskning som visar att studenter som fick massage före tentor fick lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

Under en massagebehandling slappnar man av i kroppen vilket man sedan tar med sig i vardagslivet – att kunna slappna av är en viktig del för att minska stress.

När vi låter kroppen gå ner i varv ger vi den även möjlighet till återhämtning och läkning.

Genom massage får du en ökad syretransport till musklerna vilket leder till att läkning, återhämtning och rehabilitering går snabbare. Syretransporten ger en förbättrad funktion och ökad motståndskraft mot belastning.

En vanlig anledning till huvudvärk är spänningar i axlar och nacke. Dessa muskler mjukas upp med hjälp av massage, och när man arbetar upp knutor i rygg och nacke så kan lymfvätska och blodet flöda som de vill vilket släpper spänningar.

Stelhet försämrar livskvaliteten över lag och leder till bland annat sömnbesvär, värk och spänningshuvudvärk. Massage kan lindra eller helt avhjälpa dessa problem och förbättra ens rörelseförmåga och livskvalité.

Massage minskar produktionen av stresshormonerna kortisol och noradrenalin med upp mot 30% samtidigt som det ökar halterna av må-bra hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin med 30%.

Samtidigt ökar även endorfinhalterna. Endorfiner, kroppens egna smärtstillare, frisätts vid beröring vilket ökar välmåendet och gör en bättre rustad för att både fysiskt och psykiskt möta olika motgångar och krav.

Att få massage är, med andra ord, en klok investering i ditt välbefinnande och hälsa!