Naturen

Varför fysisk aktivitet?

De flesta känner till att rörelse är bra för oss. Fördelarna med fysisk aktivitet och rörelse är många – både de fysiska och mentala. Extra stärkande blir aktiviteten om den utförs utomhus – är det dessutom i vackra omgivningar och fin natur har vi en hälsobomb för både kropp, knopp och själ. Att få andas frisk luft, känna pulsen stiga, låta kroppen arbeta och sinnena stärkas – ja det är inte mycket som slår det!

Naturens läkande och lugnande effekt

I den osäkra tid vi lever i nu med klimatkriser och pandemier som orsakar stark oro och stress har fler och fler upptäckt den läkande, lugnande kraften som naturen har. Naturen ger en känsla av stabilitet och perspektiv på tillvaron – vilket kan vara till hjälp i utmanande tider. Även om många av oss lever i välfärd har vi det senaste året insett att vi inte är immuna mot kriser. Om det är till någon tröst så har vi människor utkämpat kriser sedan tidernas begynnelse – så att vi står inför en kris nu är egentligen ingen ny situation. Men det är likväl oerhört utmanande och många lever med en ständig känsla av rädsla och ovisshet. Kanske mest för att illusionen om att välfärd är lika med odödlighet nu är sprucken..? Så vad kan fånga oss när vi faller? Jo, naturen.

Fler hittat ut i naturen

Idag har de flesta i västvärlden de grundläggande dagliga behoven tillgodosedda. Vi har mer tid för oss själva och möjlighet till att livet ska upplevas – inte bara levas eller överlevas. Vi utövar yoga och meditation för att lära oss mer om vårt inre. Vi motionstränar för att balansera upp våra alltmer stillasittande arbeten. Många arbetar endast framför datorn vilket inte alltid är särskilt bra för hälsan. Därför är det av stor vikt att bryta det stillasittande, och ofta även isolerade, arbetet genom att koppla ner och istället koppla upp sig mot naturen. När vi vistas i naturen tvingas vi att träna på att vara närvarande ”här och nu” då det krävs ett uppmärksamt och öppet sinne för att uppleva och uppfatta allt som sker runtomkring.

När vi under pandemin blev tvungna att hitta nya sätt att umgås utomhus har fler hittat ut i naturen. Vandring och friluftsliv, som tidigare mest lockat mer inbitna skogsmullar, har blivit högstatus. Plötsligt blir det naturliga, hållbara och enkla alltmer intressant. Vi ser tydliga tecken på att allt fler känner ett behov av att komma ut i naturen. Behovet av stillhet och meditativ/inåtvänd/tankfull rörelse har sällan varit större.

Att vandra

Att vandra i sig är inget nytt för oss utan det har varit vårt naturliga sätt att ta oss fram i årtusenden. Människan har alltid vandrat med ett syfte; har det inte handlat om jakt efter föda så om att utforska livets olika mysterier. Men klassiska nomader har efter hand minskat på grund av industrialisering och nya lagar.

Att gå i naturen är helt enkelt meditativt – vi andas i takt med stegen och upplever miljön omkring oss. Vi delar en intim stund med naturen och allt bli ett efter en stund. Musklerna arbetar, skelettet får de stötar det behöver för att hålla sig starkt, blodkärl och organ får den rörelse de behöver för att driva ut slaggprodukter och gifter samt driva runt mer syre till cellerna. Sinnena vaknar till liv och samarbetar vilket medför att vi när vi vandrar känner oss mer levande. Även nervsystemet samarbetar bättre när vi är i rörelse. När vi vandrar stärker vi inte bara vår fysiska utan även vår mentala och andliga hälsa. Och när vi känner oss nära naturen får det oss att respektera den bättre.

Att få fler människor att välja det vandringsspåret kan på sikt rädda vår civilisation.

Vi ser det redan ske; vi fokuserar mer på hållbarhet och återvinning. Vårt boende och våra resevanor är under förändring för att minska miljömässiga avtryck. Och det handlar inte bara om att förflytta sig fysiskt utan även om en mental inställning.

Att vandra i naturen kan kanske vara det som är en del av lösningen på många av våra utmaningar just nu. Vi ser redan fördelarna med att fler människor söker mening och blivit trötta på all konsumtion. Pandemin har tvingat oss att stanna upp och fundera över existentiella frågor som vad som gör en lycklig på riktigt och fått många att söka mer av det äkta, påtagliga och långsiktiga. Vi har börjat ifrågasätta hur vi lever, vad som är verkligt och genuint. Och mer än någonsin söker andra sätt att leva våra liv där gamla uppfattningar byts ut och lämnar plats för nytt. Fler känner ett ökat behov av att vandra och vistas i naturen och vill ta ansvar och agera mer i symbios med den. Och när vi vistas i naturen så bryr vi oss om den mer och mer.

Om naturen mår bra så mår vi också bra

Om vi är i bättre balans så kommer naturen i bättre balans

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar

Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.