Friskvårdspartiet

– mer välmående och hälsa åt alla! Om det funnits ett Friskvårdsparti som drivit frågor hur vi skapar mer välmående och hälsa i samhället och på ett seriöst och engagerat sätt arbetat med vår tids stora problemfrågor: psykisk ohälsa, stress, utbrändhet och skenande sjuktal – hade detta parti utan tvekan fått min röst! Alltför mycket […]